Przyszłość Energetyki

Przyszłość Energetyki – według światowych statystyk, niecałe 10% wytwarzanej energii pochodzi z Odnawialnych Źródeł Energii. W Polsce ten odsetek szacowany jest na około 5%. To pokazuje perspektywę dla rynku i jego potencjał wynikający z zapotrzebowania na tego typu rozwiązania.

Wzrost wydatków na zieloną energię w skali całego świata przekracza znacząco globalny wzrost PKB. Taka tendencja w ocenie ekonomistów oraz znawców sektora energetycznego wyróżnia branżę OZE. Jedno jest pewne – biura projektowo-rozwojowe będą w dalszym ciągu udoskonalać i rozwijać technologię pozyskiwania naturalnej energii. O tym, że przyszłość sektora należy do OZE, świadczą m.in. modele ekonomiczne opracowane na podstawie historycznych danych oraz prognoz zapotrzebowania na energię. W minionym stuleciu, technologie pozwalające na wykorzystanie chociażby technik fotowoltaicznych były wielokrotnie droższe niż w czasach nam współczesnych m. in. z tego powodu, że energia elektryczna powstająca w panelach słonecznych częściej kojarzyła się z technologiami kosmicznymi oraz futurystycznymi wizjami świata. Na szczęście obecna cena i efektywność takich rozwiązań jest na tyle atrakcyjna, że pozwala na ich zastosowanie w gospodarstwach domowych czy firmach. Przy okazji fotowoltaiki wystarczy wspomnieć, że tylko w 2010 roku wzrost globalnej mocy elektrowni słonecznych wyniósł prawie 73% (!).

W XXI wieku, każdego roku ta dynamika osiąga dwucyfrowe wartości. Według analityków rynku, utrzymanie się tej tendencji w kolejnych dekadach wydaje się niezagrożone.

O podobnych tendencjach można mówić w przypadku innych rozwiązań bazujących na OZE. Instytucje finansowe chętnie angażują się w specjalnie dedykowane instrumenty finansowe pomagające wdrożyć tego typu rozwiązania w przedsiębiorstwach, co z roku na rok decyduje o wzroście zapotrzebowania na tego rodzaju technologie. Według niektórych realizacja postulatu „100% energii z OZE” teoretycznie jest możliwa już w 2050 roku. Nawet jeśli wydaje się to zbyt optymistyczne, w dużej części może zostać zrealizowane, co przyznają nawet najgorliwsi krytycy tej prognozy.